бэнагъэ


бэнагъэ(мэбанэ)

лъым.
1. боролся, -лась, -лось
Зыгорэ зэкIиубыти риутынэу пылъыгъ
БэнакIор пчэгум ихьи бэнагъэ
2. Зы Iоф горэ къыдихыным пае, пэрыохъу пстэури IуигъэзыкIзэ, Iоф ышIагъ
Лэжьыгъэ бэгъуагъэ къыгъэкIыным пае мэкъумэщышIэр бэнагъэ

Толковый словарь адыгейского языка. - Майкоп, издание второе, переработанное. . . 2006.

Смотреть что такое "бэнагъэ" в других словарях:

  • бэнэгъу — (бэнэгъур) 1. противник в борьбе Зэбэнрэ нэбгыритIум язырэр адрэм ибэнэгъу Ар бэнэгъу лъэш рихьылIагъ Ар ащ бэнэгъу фэхъущтэп 2. пора борьбы Ибэнэгъу къэсыгъ Ибэнэгъу къэси, бэнагъэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • бэнэн — (бэнэныр бэнагъэ) гл. имасд. бороться Ар бэнэным фэкъулай Бэнэным езэщырэп …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • дебэныгъ — (дебэны) лъым., дэшI. вместе с ним боролся, лась, лось Игъусэу бэнагъэ Игъусэ мышъэм зебэным ежьри дебэныгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • дэбэнагъ — I (дэбанэ) лъым., дэшI. боролся, лась, лось вместе с ним Игъусэу бэнагъэ Ар ишъэогъу дэбэнагъ Iофыр къыдихынымкIэ ар ишъыпкъэу ащ дэбэнагъ II (дэбанэ) лъым. 1. полез, ла, ло (в) Дэтхъуагъ Пхъуантэм дэбэнагъ 2. ехьщ. ворвался, лась, лось (в) Дзэр… …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ